Uholdbart med ett års ventetid i Bergen tingrett

To av våre advokater har skrevet en artikkel om den lange tiden det tar før en sak kommer opp i Bergen tingrett. Artikkelen er i dag på trykk i BT og du kan lese den her. Som følge av å være et advokatfirma med mange prosessoppdrag får vi daglig kjenne på klienters frustrasjon knyttet til den lange tiden det tar før en sak kommer opp for Bergen tingrett. I hvilken grad er dette en trussel mot rettsikkerheten, eller parters rettigheter?