Stopp i arbeidet for Tilsynsrådet for kriminalomsorgen

Advokat/partner Sølvi N. Tangen er leder av Tilsynsrådet for kriminalomsorgen region vest.

Sølvi Nyvoll Tangen

Tilsynsrådet utfører en viktig samfunnsoppgave; å passe på rettssikkerheten for mennesker i en vanskelig situasjon. Dessverre har det viktige arbeidet stanset opp ettersom myndighetene ikke vil betale for det lovpålagte arbeidet tilsynsorganet skal utføre. Sivilombudsmannen karakteriserer situasjonen som alvorlig.

TV2 har tatt tak i saken, se deres dekning i linken under.

https://www.tv2.no/nyheter/11361652/