Sølvi N. Tangen om nedgang i antall konkursåpninger

Vår partner Sølvi N. Tangen, som er bostyrer og jevnlig bistår selskaper med refinansiering, uttaler seg i dag til TV2 om at det nå åpnes langt færre konkurser enn normalt. Hovedårsaken er den svært begrensede aktiviteten i dag på grunn av koronakrisen. Tangen mener at situasjonen krever en forskriftsendring som gjør det mulig å gjennomføre rettsmøtet uten å møte i retten.

Les saken her: Færre konkurser enn vanlig etter korona-utbruddet.