Seier i sivil sak for kommune i Hordaland

Stiegler WKS vant i august sak for tingretten, der spørsmålet dreiet seg om eierskap til kommunens veier. Saken er av tingsrettslig karakter og dreier seg kort fortalt om vei eies av kommunen eller av en privat part. Stiegler WKS representerte kommunen, og dommen bekrefter kommunens standpunkt om at veien er kommunal.