Seier i entreprisesak, NS 8406

Stiegler WKS har nylig representert en kommune i tvist med entreprenør om sluttoppgjør, etter bygging av veg i et av kommunens næringsområder. Kontrakten var regulert gjennom NS 8406. Byggherren, kommunen, fikk medhold i at entreprenøren i sluttoppgjøret hadde tatt med arbeider som ikke var med i kontraktsgrunnlaget. Entreprenøren ble dømt til å betale et millionbeløp tilbake til byggherre.