Seier i anbudskonkurranse

Stiegler WKS har vunnet anbudskonkurranse om levering av juridiske tjenester til Kvam herad.

Vi leverer nå juridiske tjenester til, og representerer, en lang rekke kommuner innenfor en rekke ulike fagområder.