Behandling av personopplysninger i STIEGLER WKS ADVOKATFIRMA AS

Når du er i kontakt med oss for å få juridisk bistand eller annet, vil Stiegler WKS Advokatfirma AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 1. Behandlingsansvarlig

  Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Stiegler WKS Advokatfirma AS, v/ daglig leder Ingvild Strømsnes Maden. Kontaktinfo er:

  Juridisk navn: Stiegler WKS Advokatfirma AS
  Organisasjonsnr.: 919 177 519
  Besøksadresse: Fortunen 1, 5809 Bergen
  Postadresse: Postboks 1124 Sentrum
  E-post: ism@stieglerwks.no
  Telefon: 55 21 54 26
  Mobil: 47 909 29 446

  Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte behandlingsansvarlig.

 2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva samler vi inn

  Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Oppdrag i anledning advokatvirksomheten mv.: Fullt navn og ID, telefonnummer, adresse og e-postadresse samt alle andre, også sensitive, personopplysninger som måtte følge av henvendelsen/oppdraget. Opplysningene behandles for å løse oppdraget / avtalen og lagres inntil alle plikter, også lovpålagte, som følger av avtaleforholdet er oppfylt.
  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Fullt navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre, også sensitive, personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale, samtykke eller interesse-avveining og er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  • Markedsføring, nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhet: Navn og e-postadresse evt. virksomhet. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg.
  • Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser med alt sitt innhold. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du gir.
  • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies).Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Personvernet ivaretas ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.
 3. Utlevering av personopplysninger til andre

  Vi deler ikke personopplysningene dine med andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag (samtykke, avtale eller det følger av lov eller forskrift mv.) for utlevering. Stiegler WKS Advokat-firma AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått egne databehandler-avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. I dag benytter vi følgende databehandlere:

  • Braathe Gruppen AS, org. nr. 981 933 311. Som selskapets IT-leverandør lagrer Braathe Gruppen AS alle personopplysninger på vegne av Stiegler WKS Advokatfirma. På forespørsel, ved eksempelvis databrudd, kan Braathe Gruppen gis tilgang til opplysninger som behandles av Stiegler WKS Advokatfirma AS.
  • Bergen Telesystemer AS, org.nr. 963 430 663. Som selskapets leverandør av tele-kommunikasjonsutstyr lagres opplysninger om kommunikasjon (og tidspunkt for slik), herunder navn og telefonnummer.
  • Advisor AS, org. nr. 865 109 032: Leverandør av saksbehandlings- og faktureringssystem. Advisor lagrer all informasjon men har ikke lesetilgang. Systemet er nødvendig for å gjennomføre oppdrag, følge opp henvendelser mv.
  • Ocanto Business Partner AS, org. nr. 982 928 117. Selskapets regnskapsfører behandler navn, adresser, e-postadresse, og økonomisk informasjon herunder kontoopplysninger til oppfyllelse regnskapsføreroppdraget.
  • RSM Norge AS, org. nr. 982 316 588. Selskapets revisor be​handler navn, adresser, økonomisk informasjon herunder kontoopplysninger til oppfyllelse av sine lovpålagte plikter som revisor.

  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 4. Lagringstid

  Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål person-opplysningene ble samlet inn for. 1

 5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

  Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

  For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte behandlingsansvarlig v/ Ingvild Strømsnes Maden, fortrinnsvis pr. e-post ism@stieglerwks.no eller pr. telefon. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

  Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.

  Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å rette en skriftlig henvendelse pr. epost til behandlings-ansvarlig v/ Ingvild Strømsnes Maden pr. e-post ism@stieglerwks.no

 6. Klager

  Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 7. Endringer

  Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 8. Cookies

  Nettstedet www.stieglerwks.no benytter visse informasjonskapsler (cookies) i din nettleser for at vi skal kunne gi deg en bedre brukeropplevelse. 

  De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke ønsker dette, kan du enten endre nettleserens innstillinger til å blokkere cookies fra www.stieglerwks.no. (Det kan imidlertid føre til at nettstedet vårt oppleves mindre optimalt for deg.)

  Google Analytics

  Vi bruker Google Analytics for å gi oss generell statistikk om hvordan nettstedet brukes slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.