Om tomtefeste og veivalg ved festetidens opphør

Tomtefeste er typisk en langvarig kontrakt som er inngått for lenge siden. Ofte har tomteverdien økt og tiden har løpt fra festeavgiften som ble avtalt mellom fester og bortfester/eier. Hvordan skal kjøpesummen fastsettes? Advokat og partner Randi Hansen Våge drøfter i vedlagte artikkel aktuelle spørsmål knyttet til tomtefeste.

Artikkelen ble først publisert i Bergen Huseierforening sitt magasin Huseieren 2/2018.

Tomtefeste Huseieren 2_18