Velkommen til Stiegler WKS Advokatfirma AS

18. juni 2018 etablerte Advokatfirma Stiegler AS og Advokatfirmaet Wesenberg, Komnes & Sætre ANS nye Stiegler WKS Advokatfirma AS.

Dette gir en hel del fordeler for deg som klient. Vi er nå et firma med 20 advokater som er spesialisert innen ulike rettsområder. Vi styrker både fagmiljø og organisasjon og arbeider kontinuerlig for å legge til rette for best mulig oppfølging av våre klienter.

Begge firma har lang historie, og Advokatfirma Stieglers røtter strekker seg helt tilbake til Carl Christian Stiegler sin etablering av advokatpraksis i 1889. Nå har vi blikket rettet fremover og bygger et moderne advokatfirma med sterke faglige fellesskap.

Våre advokater har lang erfaring innen en rekke rettsområder med hovedvekt på eiendom, næringsliv, arbeidsrett, bobehandling og arv og skifte. I tillegg har vi en egen faggruppe som håndterer barnevernssaker på vegne av en rekke kommuner. Vi bistår bedrifter, privatpersoner, kommuner og offentlige virksomheter med løpende rådgivning og prosedyre.

Stiegler WKS tilbyr spesialisert juridisk rådgivning på konkurransedyktige vilkår. Vi er et alternativ til de store advokatfirmaene, men med et lavere kostnadsnivå. Som klient hos oss får du direkte og individuell oppfølging av våre advokater.


Eurojuris

Stiegler WKS Advokatfirma AS er medlem av Eurojuris, et tilnærmet landsdekkende advokatnettverk som består av 17 selvstendige advokatfirma spredt over mesteparten av landet. Eurojuris Norge er medlem i Eurojuris International, Europas ledende uavhengige nettverk av advokatfirmaer.

Her finner du mer informasjon om Eurojuris