Ny utgave av Eurojuris informerer: næringslivsjuss

Stiegler WKS har en egen faggruppe for næringslivsjuss og tilbyr bistand til både små, mellomstore og store virksomheter. I denne utgaven kan du blant annet lese om aktuelle tema som salg av aksjeselskap, arbeidsgivers plikter overfor ansatte ved virksomhetsoverdragelse, vedlikeholdsplikt og tilbakelevering ved leie av næringslokaler og samarbeid og informasjonsutveksling mellom konkurrenter.

Eurojuris informerer leser du her