Ny utgave av Eurojuris informerer: Konflikthåndtering

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer innen ulike rettsområder. I Eurojuris Norge har vi mange advokater med særskilt høy kompetanse som rådgivere innen konfliktløsning. De rådgir og bistår ulike parter i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger. I denne utgaven kan du blant annet lese om konflikthåndtering, om mulighet og kontradiksjon i tvistesaker, om gruppesøksmål og om klageadgangen i skattesaker – kampen mot overmakten?

Eurojuris informerer leser du her.