Ny advokat: Tina Carlsen

Vi ønsker Tina Carlsen velkommen som ny advokat innen personrett. Tina kommer fra Osloadvokatene og skal arbeide med familierett, skilsmisse og arv, samt at hun vil ta prosessoppdrag for kommuner i saker etter barnevernloven. Hun har særlig god erfaring med barnefordeling og barnebortføringssaker og påtar seg også oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Vi er glade for å ha Tina med på laget!

Her kan du lese mer om Tina Carlsen