Lærer mye som ikke er beskrevet i lærebøkene

Traineene Per Harald Vindenes og Hedda Emilie Brattvoll

Gjennom traineeordningen får vi mulighet til å bli kjent med dyktige, unge kandidater, og de får bli kjent med oss. Per Harald Vindenes som går på fjerde studieår er nå inne i sin fjerde uke som trainee hos oss. Hedda Emilie Brattvoll var trainee hos oss før sommeren, og har fått forlenget engasjement på grunn av vårt kapasitetsbehov innen offentlig barnevern og strafferett. I tillegg går hun på femte studieår og skriver masteroppgave.

I løpet av oppholdet legger vi vekt på at traineen skal få prøve seg innen ulike rettsområder, få være med i en rettsak og minst et klientmøte.

“Det spesielle med å være trainee er at man lærer mye om ting som ikke er beskrevet i lærebøkene”, forteller Per Harald. “Jeg har fått erfaring med nye fagområder og problemstillinger og har lært mye om hvordan ting fungerer i et advokatfirma. Det å få konkret erfaring med hvordan juridiske problemstillinger håndteres i et advokatfirma, for eksempel stevninger, prosesskriv osv, er veldig interessant og lærerikt”.

“Som trainee får man et godt innblikk i mye man ikke kan lese seg til”, bekrefter Hedda. “For meg har det også vært veldig nyttig å få erfaring fra ulike fagområder, og jeg har med det som utgangspunkt gjort meg opp en mening om hva jeg ønsker å arbeide med videre”.

Traineene understreker også hvor viktig det har vært for dem å bli tatt godt imot og inkludert i arbeidsmiljøet. Den uformelle tonen og det at det er lett å spørre adokater og partnere om hjelp er viktig for trivselen, understreker de begge.

I Stiegler WKS er vi svært fornøyd med Hedda og Per Harald og vi takker for innsatsen så langt!