Intervju i Estate Vest om vunnet sak i Høyesterett

Partner Thorvald O. Myhre i Stiegler WKS Advokatfirma vant nylig en sak i høyesterett der spørsmålet dreide seg om leietaker har plikt til å erstatte utleier utgifter ved forsømt vedlikehold. EstateVest har intervjuet Thorvald og partner Jon Håkon Hegdahl om saken og artikkelen kan dere lese her: www.estatevest.no/utleier-tapte-sak-om-forsomt-vedlikehold/