Frokostmøte om ansvar for styremedlemmer

I dag holdt partner Tor Øystein Enge og senioradvokat Øyvind Baldersheim foredrag om ansvar for styremedlemmer for om lag 40 interesserte i Bergen Næringsråd. I tillegg til det juridiske perspektivet ga Ivar Borge innspill som styremedlem.

Styremedlemmer og andre som vurderer å ta på seg et styreverv fikk her mange konkrete råd om ansvar og om hvordan man kan utøve styreverv på en god måte. Spørsmålene i etterkant tyder på at dette er et tema som engasjerer.