Bistand i en krevende tid?

Spredningen av covid19 har ført til store utfordringer for norsk næringsliv.

Stiegler WKS Advokatfirma er samarbeidspartner med NHO. Samarbeidet innebærer at NHO-medlemmer får én gratis time konsultasjon, og deretter 15% rabatt for påfølgende timer med juridisk bistand.  

Vi bistår i dag en rekke klienter som kjenner disse utfordringene på kroppen. Situasjonen og utfordringene varierer stadig. I den anledning har vi opprettet et team med advokater som til enhver tid følger utviklingen tett, både når det gjelder myndighetenes anbefalinger og hvilke tiltak som er iverksatt. Siden utfordringene varierer fra bedrift til bedrift har vi opprettet kontaktpersoner innenfor følgende fagfelt: 

Kontraktsrett og force majeure

Partner/advokat Erlend Bergstrøm og partner/advokat Per Magnus Falnes  

Næringseiendom/husleie

Partner/advokat Erlend Bergstrøm og partner/advokat Per Magnus Falnes  

Fast eiendom/entreprise:

Partner/advokat Jon Håkon Hegdahl  

Insolvens/restrukturering:

Partner/advokat Sølvi Nyvoll Tangen

Medlemmer av NHO har tilgang på ekspertise innen arbeidsrett fra NHO sine egne advokater.