Tor Øystein Enge

Advokat Tor Øystein Enge har mangeårig og bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning med hovedvekt på kontraktsrett, selskapsrett samt arbeidsrett. Han har meget omfattende prosedyreerfaring, også ved voldgift, og har hatt møterett for Høyesterett siden 1999.

Advokat (H)/partner
toe@stieglerwks.no
+47 55215406
+47 90508999

Møterett for Høyesterett

Utdannelse

  • Cand. jur. 1985
  • Møterett for Høyesterett 1999

Praksis

  • Partner i Stiegler WKS Advokatfirma AS fra 2018
  • Partner i Advokatfirma Stiegler AS fra 2003
  • Advokat egen praksis i kontorfellesskap i advokatfellesskapet Stiegler 1998 – 2003
  • Advokat egen praksis i kontorfellesskap med adv Odd A. Drevland m.fl. 1988 – 1998
  • Advokatfullmektig adv. Odd A. Drevland 1987
  • Advokatfullmektig adv. Trond Lexau 1985 – 1987
  • Saksbehandler ved Forbrukerrådet i Hordaland 1983 – 1985