Tina Carlsen

Advokat Tina Carlsen arbeider med familierett, skilsmisse og arv, samt at hun har prosessoppdrag for kommuner i saker etter barnevernloven. Hun har særlig god erfaring med barnefordeling og barnebortføringssaker. Hun påtar seg også oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Advokat
tc@stieglerwks.no
+47 55215428

Utdanning

  • 2012 Mastergrad i rettsvitenskap Universitetet i Bergen
  • 2011 Utvekslingsopphold ved University of Cape Town, Sør-Afrika

Praksis

  • 2019- Advokat hos Stiegler WKS Advokatfirma AS
  • 2016-2019 Advokat hos Osloadvokatene
  • 2013-2016 Advokatfullmektig/advokat hos Advokatene i Borgergaten, Advokat Erik Parmer
  • 2013 Trainee ved FNs program for HIV og AIDS (UNAIDS), Genève
  • 2012 Trainee ved Den norske FN delegasjonen i Genève