Sølvi Nyvoll Tangen

Advokat Sølvi Nyvoll Tangen er bostyrer i konkurs ved Bergen tingrett. Hun bistår for øvrig små- og mellomstore bedrifter med selskapsrettslige og kontraktsrettslige forhold, herunder transaksjoner og tvister. Hun prosederer jevnlig saker for tingrett og lagmannsrett. I tillegg bistår hun med generasjonsskifter som inkluderer selskapsoverdragelser, samt ved skifte av felleseie og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd. Hun bistår også privatpersoner med skifte av dødsbo og arveoppgjør.

Advokat/partner
snt@stieglerwks.no
+47 4755215410

Utdanning:

2001                     Cand. Jur., Universitetet i Bergen (UIB)

2002                     Postgraduate Diploma in EC Competition Law, King’s College London

Arbeidserfaring:

2019 –                   Advokat/partner i Stiegler WKS Advokatfirma AS

2015-2018           Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS

2013-2015           Dommerfullmektig i Bergen tingrett

2006-2013           Advokat/senioradvokat i Wikborg, Rein & Co Advokatfirma ANS

2003-2006           Advokatfullmektig/advokat i Deloitte Advokatfirma DA

2005                      Undervisning og sensor «Legal Studies», Universitetet i Bergen (UiB), senter for etter- og videreutdanning

2004-2005           Undervisning og sensor i juridiske fag, Norges Handelshøyskole (NHH), senter for etter- og videreutdanning

2001-2003           Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt AS

Verv:

2018 –                   Varamedlem i styret for Advokatforeningen Hordaland og Sogn og Fjordane krets

2015-2018           Styremedlem i Monobank ASA

2015-2018           Medlem av revisjons- og risikoutvalget i Monobank ASA

Publikasjoner:

«Krav om dekning av selskapets bundne egenkapital ved kapitalnedsettelser», Tidsskrift for Forretningsjus (TfF) 2004 nr. 2