Sølvi Nyvoll Tangen

Advokat Sølvi Nyvoll Tangen er bostyrer i konkurs ved Bergen tingrett. Hun bistår for øvrig små- og mellomstore bedrifter med selskapsrettslige og kontraktsrettslige forhold, herunder transaksjoner og tvister. Hun prosederer jevnlig saker for tingrett og lagmannsrett. I tillegg bistår hun med generasjonsskifter som inkluderer selskapsoverdragelser, samt ved skifte av felleseie og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd. Hun bistår også privatpersoner med skifte av dødsbo og arveoppgjør.

Advokat/partner
snt@stieglerwks.no
+47 55215410
+47 97055553

Utdanning:

Cand. Jur., Universitetet i Bergen (UIB) 2001

Postgraduate Diploma in EC Competition Law, King’s College London 2002

Arbeidserfaring:

 •  Advokat/partner i Stiegler WKS Advokatfirma AS fra 2019
 • Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS 2015-2018
 • Dommerfullmektig i Bergen tingrett 2013-2015
 • Advokat/senioradvokat i Wikborg, Rein & Co Advokatfirma ANS 2006-2013
 • Advokatfullmektig/advokat i Deloitte Advokatfirma DA 2003-2006
 • Undervisning og sensor «Legal Studies», Universitetet i Bergen (UiB), senter for etter- og videreutdanning 2005
 • Undervisning og sensor i juridiske fag, Norges Handelshøyskole (NHH), senter for etter- og videreutdanning 2004-2005
 • Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt AS 2001-2003

Verv:

 • Varamedlem i styret for Advokatforeningen Hordaland og Sogn og Fjordane krets 2018 –
 • Styremedlem i Monobank ASA 2015-2018
 • Medlem av revisjons- og risikoutvalget i Monobank ASA 2015-2018

Publikasjoner:

«Krav om dekning av selskapets bundne egenkapital ved kapitalnedsettelser», Tidsskrift for Forretningsjus (TfF) 2004 nr. 2