Randi Hansen Våge

Advokat Randi Hansen Våge har bred kompetanse innenfor eierskap og utvikling av fast eiendom, både fra privatrettslig side og offentligrettslig side. Våge har jevnlig prosedert for domstolen i saker om grenser og rettigheter i fast eiendom, samt hatt oppdrag og prosedyre innenfor ekspropriasjon og verdsetting av eiendom ved skjønn.

En betydelig del av saksmengden gjelder bistand til utbyggingsselskaper ved kjøp, utvikling og utbygging av eiendom. Våge har lang erfaring med saker innenfor plan- og bygningsrett, områdeutvikling, forhandlinger om utbyggingsavtaler. Generell kontraktsrett og forvaltningsrett og bistand overfor kommuner.

Advokat/partner
rhv@stieglerwks.no
+47 55549115

Utdanning

 • Cand. jur. Universitetet i Bergen 1996

Praksis

 • Partner Stiegler WKS Advokatfirma AS 2018
 • Partner Advokatfirma Wesenberg, Komnæs & Sætre ANS 2017-2018
 • Fast advokat Advokatfirma Wesenberg, Komnæs & Sætre ANS 2012 – 2016
 • Advokatfullmektig Advokatfirma Wesenberg, Komnæs & Sætre ANS 2011 – 2012
 • Rådgiver Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø, Bergen Kommune 2002 – 2011
 • Førstekonsulent/jurist ved Bjørgvin bispedømme 2000 – 2001
 • Førstekonsulent Pasientomboda i Hordaland 1998
 • Advokatfullmektig Advokatene Carl Hartwig og Knut-Johan Onarheim 1997 – 1998
 • Saksbehandler Fyllingsdalen Sosialkontor 1996 – 1997
 • Saksbehandler Jussformidlingen 1992 – 1993

Mellom 2010 og 2014 var Randi Hansen Våge gjesteforeleser ved Høgskolen i Bergen innenfor tema utbyggingsavtaler og offentlig kontroll med fast eiendom.