Per Magnus Falnes

Advokat Per Magnus Falnes er leder for faggruppe Næringsliv og arbeidsrett i Stiegler WKS. Han har allsidig erfaring fra offentlig og privat sektor innen kontraktsrett, selskapsrett og arbeidsrett. I hovedsak arbeider Falnes med rådgivning og tvisteløsning innenfor næringslivets behov. En stor del av saksmengden omfatter rådgivning innenfor fagområdet fast eiendom, med hovedvekt på kjøp, salg, utvikling og utleie. Innen fagområdet arbeidsrett bistår Falnes bedrifter og organisasjoner, og har spesielt erfaring innen området skipsarbeidsrett.

Falnes har bred prosedyreerfaring, og prosederer jevnlig saker for tingrett og lagmannsrett innen de fleste rettsområder.

Advokat/Partner
pmf@stieglerwks.no
+47 55215416
+47 91160890

Utdannelse

1988 Cand. jur. Universitetet i Bergen, spesialiseringsfag selskapsrett

Praksis

2018 – Advokat/partner Stiegler WKS Advokatfirma AS

2011 – Advokat/partner, Advokatfirma Stiegler AS
2008 – 2011 Advokat/partner advokatfirma Erland,Verling & Mjell
2005 – 2008 Konsulent/leder Caveo ASA
2000 – 2005 Advokat / leder SkandiaBanken og Skandia konsernet
1996 – 2000 Konsernadvokat Rieber & Søn ASA
1994 – 1996 Advokat, ansatt i firma Roll, Komnæs & Wesenberg, Bergen
1991 – 1994 Konsernadvokat Den Norske Bank ASA, juridisk avdeling Bergen
1989 – 1991 Dommerfullmektig Haugesund tingrett/Nordhordland tingrett
1989 – Politifullmektig/politiadjutant Bergen politikammer