Per Erik Juvkam

Advokat Per Erik Juvkam har lang erfaring fra det offentlige, spesielt innenfor kontrakts- og avtalerett og offentlige anskaffelser. Juvkam er i Stiegler WKS sin faggruppe for Eiendom hvor han primært arbeider med tvister knyttet til avhending av eiendom, boligoppføring og annen kontraktsrett.

Advokat
pej@stieglerwks.no
+47 55215421

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap 2007

Praksis

  • Advokat Advokatfirma Stiegler fra 2018
  • Advokatfullmektig Advokatfirma Stiegler AS fra 2016
  • Seniorrådgiver Kystverket Hovedkontor
  • Arbeidstilsynet
  • NAV Pensjon
  • Advokatfullmektig Advokatfirmaet Rekdal
  • NAV Ålesund Trygd