Per Erik Juvkam

Advokat Per Erik Juvkam har lang erfaring fra det offentlige, spesielt innenfor kontrakts- og avtalerett og offentlige anskaffelser. Juvkam er i Stiegler WKS sin faggruppe for Eiendom hvor han primært arbeider med tvister knyttet til avhending av eiendom, boligoppføring og annen kontraktsrett.

Advokat
pej@stieglerwks.no
+47 55215421
+47 95037008

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap 2007

Praksis

  • Advokat i Stiegler WKS Advokatfirma AS 2018-
  • Advokatfullmektig i Advokatfirma Stiegler AS 2016-2018
  • Seniorrådgiver ved Kystverkets hovedkontor
  • Arbeidstilsynet
  • NAV Pensjon
  • Advokatfullmektig Advokatfirmaet Rekdal
  • NAV Ålesund Trygd