Otto Roll

Advokat Otto Roll har omfattende kunnskap og erfaring knyttet til rådgivning og prosessoppdrag for kommuner i saker etter barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Roll har også bred erfaring knyttet til alle typer erstatningssaker etter personskader.

Senioradvokat
or@stieglerwks.no
+47 55215427

Utdannelse

  • Cand. Jur 1986

Praksis

  • Senioradvokat Advokatfirma Stiegler AS fra 2017
  • Senioradvokat Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
  • Partner advokatfirma DLA Nordic/Lindh Stabell Horten
  • Partner Secher & co Advokatfirma
  • Advokat Secher & co Advokatfirma
  • Politifullmektig/- adjutant Bergen politikammer