Linn-Marie Grymyr Dahl

Advokatfullmektig Linn-Marie Grymyr Dahl bistår innenfor sivilretten, blant annet i arve- og familierettslige spørsmål, i saker etter barneloven og innen strafferett.  Hun har god innsikt i pengekravrettslige emner og kan bistå i inndrivelsesprosesser.

Advokatfullmektig
lgd@stieglerwks.no
+47 55215428

Utdanning

  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen 2015
  • Universität Mannheim, Tyskland. Spesialfag 2014

Praksis

  • Advokatfullmektig for Kemneren i Bergen 2018-2019
  • Fagkonsulent/fagansvarlig for NAV sosialtjeneste, Austrheim kommune 2016-2018
  • Spesialkonsulent hos Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Bergen 2015-2016
  • Verv i Juristforum, Bergen 2018-2019