Jon Håkon Hegdahl

Advokat Jon Håkon Hegdahl er leder av faggruppen for eiendom i Stiegler WKS. Han har bred erfaring med hovedvekt på rådgivning og prosedyre innen ulike typer saksfelt, særlig innenfor kontraktsrett, eiendom, entreprise, erstatningsrett og personskade.​ Har også betydelig prosedyreerfaring, både innen strafferett, sivilrett og voldgift.

En stor del av saksmengden gjelder bistand for kommuner og små og mellomstore bedrifter, der arbeidsfeltet særlig gjelder kontraktsrettslige og eiendomsrettslige problemstillinger, offentlig rett og forvaltningsrett.

Hegdahl har også Finanstilsynets konsesjon som eiendomsmegler, og forestår oppdrag innen eiendomsmegling og oppgjør ved overdragelse av eiendom.

Advokat/Partner
jhh@stieglerwks.no
+47 55549116
+47 92427269

Utdanning

  • Finanstilsynets konsesjon for eiendomsmegling 2012
  • Cand. jur. Universitetet i Bergen 1999

Praksis

  • Partner Stiegler WKS Advokatfirma AS 2018
  • Partner Advokatfirmaet Wesenberg, Komnæs & Sætre ANS 2009-2018
  • Fast advokat Advokatfirmaet Wesenberg, Komnæs & Sætre ANS 2001-2008
  • Advokatfullmektig Advokatfirmaet Wesenberg, Komnæs & Sætre ANS 1999-2001