Jannike Fredin

Advokat Jannike Fredin bistår primært privatpersoner med problemstillinger knyttet til arverettslige spørsmål, skilsmisse og familierett. Hun har skrevet masteroppgave innenfor barnevernrett og bistår kommuner med barnevernfaglige problemstillinger. Jannike har tidligere engasjert seg i juridisk organisasjonsarbeid og har arbeidet for Jussformidlingen.

Advokat
jf@stieglerwks.no
+47 55215420

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, 2015

Praksis

  • Advokat, Stiegler WKS Advokatfirma AS fra august 2018
  • Advokatfullmektig, Advokatfirma Stiegler AS fra april 2016
  • Seminaransvarlig/Saksbehandler hos Jussformidlingen fra 2014 – 2016
  • Prosjektmedarbeider i Jursitforbundet, 2013 – 2014
  • Sekretær Juridisk Studentutvalg, 2011-2013

Tillitsverv

  • Styremedlem i Juristforbundets studentstyre 2013-2013