Ingeborg Tveit

Advokat Ingeborg Tveit har bred og allsidig erfaring som advokat innenfor flere forretningsjuridiske områder, med hovedvekt på arbeidsrett og konkurranserett. På arbeidsrett bistår hun bedrifter og arbeidstakere med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning for domstolen.  Innenfor konkurranserett gir Tveit juridisk rådgivning, særlig i tilknytning til oppkjøp/fusjoner, samarbeidsavtaler og anbudssamarbeid. Tveit har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosesser for domstolen, og har tidligere arbeidet i domstolen som dommerfullmektig i Bergen tingrett og utreder i Gulating lagmannsrett. Tveit er også tilknyttet faggruppen for barnevern.

Senioradvokat
it@stieglerwks.no
+47 55215409
+47 93040534

Utdanning

 • Etterutdanning i barnerett, Universitetet i Oslo 2018
 • Postgraduate Diploma EC Competition Law, King’s College London 2010
 • Master i rettsvitenskap 2007
 • Grunnfag i fransk  2006

Praksis

 • Senioradvokat hos Stiegler WKS Advokatfirma fra januar 2020
 • Dommerfullmektig i Bergen tingrett 2016 til 2019
 • Utreder Gulating lagmannsrett 2015/2016
 • Lektor, rettslære og fransk, Sandsli Vgs 2014/2015
 • Advokat, Kluge Advokatfirma AS 2012 til 2014
 • Rådgiver, Konkurransetilsynet (permisjon fra Kluge Advokatfirma AS) 2010 til 2012
 • Advokatfullmektig/advokat, Kluge Advokatfirma AS (2008 til 2010)

Verv

 • Styremedlem i flere minnefond
 • Medlem av representantskapet i Kreftforeningen (2015 til 2019)
 • Frivillig jurist i Kreftforeningen (2014 til 2018)