Holger Hagesæter

Advokat Holger Hagesæter har lang erfaring med å gi juridisk bistand til kommuner innen barnevernrett og samt i tvangssaker etter helse- og omsorgstjenesteloven. Han har prosedert et høyt antall saker innen disse områdene de siste 15 årene. Hagesæter har i tillegg spesialisert kompetanse på bistand til bedrifter som skal ha på plass arbeidstillatelser til utenlandsk personell, enten disse skal arbeide kort- eller langvarig i Norge. Han har også arbeidet mye med personskadeerstatning, spesielt erstatningssaker i forbindelse med trafikk- eller arbeidsulykker.

Senioradvokat
hh@stieglerwks.no
+47 55215419

Utdannelse

  • Cand. jur. 1998

Praksis

  • Senioradvokat i Advokatfirma Stiegler AS fra 2017
  • Advokatfullmektig, advokat og senioradvokat i Steenstrup Stordrange DA, 2001-2016
  • Juridisk skadebehandler, Vesta Forsikring, personskadeavdelingen, 2001
  • Førstekonsulent Vaksdal Trygdekontor, 2000
  • Førstekonsulent Utlendingsdirektoratet, juridisk avdeling, 1998 – 2000