Hedda Emilie Brattvoll

Hedda Emilie Brattvoll bistår bredt innenfor sivil og offentlig rett med hovedvekt på strafferett og barnevern for offentlig part. Innen straff bistår hun både som bistandsadvokat og forsvarer.

Advokatfullmektig
heb@stieglerwks.no
+47 55215411
+47 48602971

Utdanning

  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen 2020
  • Skrev ettårig masteroppgave om “Barnevernets håndtering av lovbrytere under 15 år” ved forskerlinjen ved Det juridiske fakultet ved UiB.

Praksis

  • Ekstrahjelp for juridisk arbeid hos Stiegler WKS Advokatfirma AS 2019-2020
  • Trainee hos Stiegler WKS Advokatfirma AS 2019
  • Arbeidsgruppeleder ved Universitetet i Bergen i Bergen 2018-2019