Georg Ibsen Lexander

Advokat Georg Ibsen Lexander har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom. Han har prosedert saker for jordskifterett, tingrett og lagmannsrett. Lexander har også Finanstilsynets konsesjon som eiendomsmegler, og forestår oppdrag innen eiendomsmegling og oppgjør ved overdragelse av eiendom.

Advokat
gil@stieglerwks.no
+47 55215423

Utdannelse:

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2007

Praksis:

  • Advokat Advokatfirma Stiegler AS fra 2017
  • Advokat/advokatfullmektig Advokatkontoret Fløien fra 2012-2017
  • Juridisk rådgiver Samferdselsetaten Bergen kommune fra 2007-2012