Georg Ibsen Lexander

Advokat Georg Ibsen Lexander har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom. Han har prosedert saker for jordskifterett, tingrett og lagmannsrett.

Advokat
gil@stieglerwks.no
+47 55215423
+47 93003734

Utdannelse:

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2007

Praksis:

  • Advokat Advokatfirma Stiegler AS fra 2017
  • Advokat/advokatfullmektig Advokatkontoret Fløien fra 2012-2017
  • Juridisk rådgiver Samferdselsetaten Bergen kommune fra 2007-2012