Dag Borgen Nødtvedt

Advokat/Partner
dn@stieglerwks.no
+47 55215407
+47 90699061

Utdannelse

  • Cand. Jur 1998

Praksis

  • Partner i Stiegler WKS Advokatfirma AS fra 2018
  • Partner i Advokatfirma Stiegler AS fra 2015
  • Advokat i Advokatfellesskapet i Lille Markevei 18 1988 – 2015
  • Advokat i Creditreform 1981 – 1988
  • Advokat for Bergen Huseierforenings medlemmer siden 1989
  • Dommerfullmektig i Nordfjord herredsrett 1979 – 1981

Advokat Dag Nødtvedt har bestått en prøvesak for Høyesterett.