Aksel Kayser

Advokat Aksel Kayser bistår offentlige og private klienter innenfor en lang rekke saker om fast eiendoms rettsforhold, med hovedvekt på skjønnssaker som omfatter eiendomsinngrep og tomtefeste, samt jordskiftesaker og tvistesaker innenfor naboforhold og etter omsetning av bolig og fritidseiendommer.

Advokat/Partner
ak@stieglerwks.no
+47 55215403
+47 95202131

Utdannelse

  • BI Handelshøyskolen styrekompetanse 2003
  • Cand. Jur. 1989

Praksis

  • Partner i Stiegler WKS Advokatfirma AS fra 2018
  • Partner i Advokatfirma Stiegler AS fra 2003
  • Egen advokatpraksis 1999 – 2003
  • Sensor og foreleser ved Universitetet i Bergen 1990 – 2004
  • Førstekonsulent Riksarkivet 1991-1992
  • Advokatfirmaet Secher & Co Ans 1990
  • Juniorstipendiat ved Institutt for Privatrett 1988 – 1989
  • Saksbehandler og styremedlem Jussformidlingen 1986 – 1987