Nye økonomiske tiltak for bedrifter og næringsdrivende

Fredag ble det opplyst fra regjeringen at man vil komme med nye økonomiske tiltak for bedrifter og næringsdrivende.

Vi gir her en oversikt over de viktigste tiltakene som er annonsert, samt en oversikt over innbetalingsfrister mv. som så langt er opplyst.

Kompensasjon for faste kostnader:

«Kompensasjonen retter seg mot bedrifter som kan dokumentere et vesentlig omsetningsfall på grunn av korona og som antas å være lønnsomme også etter krisen.
Utgiftene som kan kompenseres er utgifter som ikke kan avvikles på kort sikt. Eksempler på dette er husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring.
Ordningen innebærer at staten dekker en andel av kostnadene. Regjeringen vil komme tilbake med detaljene om en uke. Målet er at løsningen skal være operativ så snart som mulig. De som er blitt pålagt av staten å stenge bedriften skal få høyere dekningsgrad»

Vi antar at noen av våre klienter vil være berettiget til å få kompensasjon. Vi er selvsagt behjelpelig med å utforme søknader dersom dere har behov for dette.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når regjeringen kommer med detaljene.

Det dere allerede nå bør starte med å få oversikt over er:

Beviselig omsetningsfall på grunn av korona

Avdekke de faste kostnader

 

Utsatte frister for innbetaling av skatt og avgifter:

1.termin MVA Fristen er utsatt fra 14.april til 10.juni
Forskuddsskatt 2.termin for AS Fristen er utsatt fra 14.april til 1.september
Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende. Fristen er utsatt fra 15.mars til 1.mai,
og fra 15.mai til 15.juli (dette er foreløpig et forslag)
Arbeidsgiveravgift Fristen er utsatt fra 15.mai til 15.august

 

For øvrig gjøres det oppmerksom på at Skatteetaten stanser bruk av tvangsmulkt ved forsinket levering av:

A-melding

MVA-melding

Skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap

Dette gjelder innlevering av oppgaver som forfaller mellom 10. mars og 10. juni.

Sykepenger:

Arbeidsgiverperioden for sykepenger reduseres fra 16 til 3 kalenderdager for koronarelatert fravær

Ventetiden for frilansere og selvstendig næringsdrivende reduseres til tre dager for koronarelatert fravær